Công Cụ Đếm Từ & Định Dạng Nội Dung

0 Ký tự
0 Từ
Công cụ này giúp bạn kiểm tra số lượng từ và ký tự có trong văn bản của bạn, bạn có thể chuyển đổi các nội dung của bạn sang chữ thường, hoa hay chữ hoa đầu dòng, chữ hoa tất cả…một cách nhanh chóng. Biết số từ hoặc ký tự của văn bản có thể quan trọng trong một số trường hợp, chẳng hạn như khi bạn muốn điều chỉnh chúng cho phù hợp với một giới hạn nhất định.