Jamona Sky Villa – Agency

Thiết kế website dự án Jamona Sky Villa cho môi giới, thể hiện đầy đủ thông tin tại 1 trang duy nhất (landing page) trình bày nội dung, hình ảnh phù hợp với từng mục, quản trị nội dung dễ dàng, mang lại hiệu quả cho các chiến dịch quảng cáo trong thời gian ngắn.

THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Khách hàng: Chị Dương
  • Lĩnh vực: Bất động sản
  • Sản phẩm: Dự án
  • Loại: Thiết kế Website
  • Demo: Website

DỊCH VỤ CUNG CẤP

  • Chiến lược Web
  • Phát triển giao diện và hiệu ứng người dùng
  • Thiết kế đáp ứng Website Responsive Design
  • Xây dựng hệ thống quản lý nội dung CMS
  • Tư vấn phát triển hệ thống bán hàng, marketing online