Luxury Shopping – Bulova

Đồng hồ Bulova được nhập khẩu & bán chính hãng tại Luxury Shopping – Sử dụng phong cách tối giản, màu sắc, typography chủ đạo làm nổi bật sản phẩm, website có sử dụng bộ lọc giúp khách hàng tìm kiếm sản phẩm phù hợp, sản phẩm được chia theo bộ sưu tập. Chức năng đặt hàng, hỗ trợ nhanh chóng trong toàn bộ website!

Thông tin dự án

  • Khách hàng: Luxury Shopping
  • Lĩnh vực: Bán hàng
  • Sản phẩm: Đồng hồ chính hãng
  • Loại: Thiết kế Website
  • Demo: Website

Dịch vụ cung cấp

  • Chiến lược Web
  • Phát triển giao diện và hiệu ứng người dùng
  • Thiết kế đáp ứng Website Responsive Design
  • Xây dựng hệ thống quản lý nội dung CMS
  • Tối ưu hoá hệ thống CMS