Luxury Shopping – Care

Luxury Shopping Care – Dịch vụ sửa chữa, bảo hành đồng hồ chính hãng tại Việt Nam, thiết kế website thể hiện tất cả dịch vụ cho nhiều thương hiệu đồng hồ, hạng mục sửa chữa và cung cấp linh phụ kiện. Trải nghiệm tuyệt vời trên mọi thiết bị, tư vấn và hỗ trợ khách hàng trên toàn website!

Thông tin dự án

  • Khách hàng: Luxury Shopping
  • Lĩnh vực: Dịch vụ, bán hàng
  • Sản phẩm: Đồng hồ chính hãng
  • Loại: Thiết kế Website
  • Demo: Website

Dịch vụ cung cấp

  • Chiến lược Web
  • Phát triển giao diện và hiệu ứng người dùng
  • Thiết kế đáp ứng Website Responsive Design
  • Xây dựng hệ thống quản lý nội dung CMS
  • Tối ưu hoá hệ thống CMS