thiet ke website doanh nghiep dep

Ích Nhi Xây Trường Cho Em

Ích Nhi Xây Trường Cho Em với hashtag #IchNhiXayTruongChoEm là chiến dịch chia sẻ postcard của nhãn hàng Ích Nhi (Nam Dược) với mỗi lượt chia sẻ bạn đã góp 10.000đ vào dự án xây trường cho các em nhỏ vùng sâu, vùng cao. Những chiếc postcard đẹp được chia sẻ trên các nền tảng Facebook, Tiktok…

  • Khách hàng: Nam Dược
  • Lĩnh vực: Doanh nghiệp
  • Sản phẩm: Doanh nghiệp
  • Loại: Thiết kế Website
  • Demo: Website
  • Chiến lược Web
  • Phát triển giao diện và hiệu ứng người dùng
  • Thiết kế đáp ứng Website Responsive Design
  • Xây dựng hệ thống quản lý nội dung CMS
  • Tư vấn phát triển hệ thống marketing online