Luxury Shopping – Frederique Constant

Frederique Constant là thương hiệu đồng hồ nổi tiếng và được nhập khẩu, bán chính hãng tại Luxury Shopping – Chúng tôi sử dụng tone màu tối, sáng & typography nhằm làm nổi bật các sản phẩm. Có sử dụng các bộ lọc sản phẩm nhanh chóng giúp khách hàng tìm kiếm sản phẩm phù hợp nhất, phân loại sản phẩm theo Bộ sưu tập.

Thông tin dự án

  • Khách hàng: Luxury Shopping
  • Lĩnh vực: Bán hàng
  • Sản phẩm: Đồng hồ chính hãng
  • Loại: Thiết kế Website
  • Demo: Website

Dịch vụ cung cấp

  • Chiến lược Web
  • Phát triển giao diện và hiệu ứng người dùng
  • Thiết kế đáp ứng Website Responsive Design
  • Xây dựng hệ thống quản lý nội dung CMS
  • Tối ưu hoá hệ thống CMS